» Nową kartę możesz dodać używając opcji Dodaj kartę.
» Dodaną przez Ciebie kartę możesz zmienić lub usunąć, jeśli nikt inny nie dodał do niej tabu.
» Do każdej karty możesz dodać maksymalnie 3 tabu. Dodane przez Ciebie tabu możesz zmienić lub usunąć, jeśli nikt nie oddał na nie głosu.
» Jeśli w ciągu 5 dni od momentu utworzenia karty nie zostaną do niej dodane 3 hasła tabu - karta zostanie automatycznie usunięta.
» Jeśli na karcie jest więcej niż 5 tabu - możesz na nie głosować. Na każdej karcie możesz głosowac na maksymalnie 5 tabu.
» Tabu na karcie pokazywane są w kolejności liczby głosów, przy równej liczbie głosów kolejność jest losowa.
help
» Nie możesz oceniać kart dodanych przez siebie.
» Karty z ujemną oceną nie są pokazywane przy użyciu opcji Losuj kartę oraz nie można ich drukować.
» Za swoją aktywność użytkownik otrzymuje punkty:
  • za dodanie nowej karty: 3 pkt (tylko dla kart z nieujemną oceną)
  • za każde tabu dodane do karty: 4 pkt (tylko dla kart z nieujemną oceną)
  • za każdą kartę, gdzie oddano głos na tabu: 1 pkt
  • za ocenę karty: 1 pkt
Zsumowane punkty i wszystkie statystyki można zobaczyć tutaj.
» Drukować można niezablokowane karty z co najmniej 5 dodanymi tabu.


©2008-2022 kartabu.pl
created by 2am