R E G U L A M I N
» Korzystając z serwisu internetowego kartabu.com (zwanego dalej Serwisem) zgadzasz się na nasz regulamin (zwany dalej Regulaminem), czyli zasady opisane poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez obowiązku powiadamiania o nich użytkowników serwisu (zwanych dalej Użytkownikami).
» W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).
» Wszystkie treści wytworzone przez Użytkowników poprzez używanie Serwisu stają się własnością Serwisu (w szególności hasła kart, hasła tabu i komentarze), jeśli jednak treści te łamią prawo lub w inny sposób obarczone są odpowiedzalnością karną - odpowiedzialność za nie ponosi ich autor.
» Serwis kartabu.com zobowiązuje się do niewysyłania Użytkownikom żadnych informacji, które są niezwiązane bezpośrednio z działaniem Serwisu (w szególności nie wysyłamy reklam i informacji handlowych).
» Użytkowników obowiązuje netykieta, w szczególności nie mogą obrażać innych osób.
» Treści umieszczanie przez Użytkowników nie mogą być wulgarne lub obsceniczne
» Sewis zastrzega sobie prawo do usuwania kont lub banowania adresów IP Użytkowników łamiących Regulamin.


©2008-2022 kartabu.pl
created by 2am